TP - Celulóza

05.05.2017 13:30

 

Technické parametry

 • Součinitel tepelné vodivosti                                 0,039 W.m-1.K-1
 • Součinitel tepelné vodivosti dle obj. hmotnosti rozmezí 0,0365 – 0,0396 W.m-1.K-1 (viz. tabulka)
 • Klasifikace reakce na oheň                                   třída Bfl – s1
 • Šíření plamene po povrchu                                   0,00 mm/min - nedochází k šíření plamene
 • Zvuková pohltivost třída                                        B
 • Zvuková pohltivost vážený činitel pohltivosti     0,80 (H)
 • Odpor proti proudění vzduchu                              2,0 kPa.s/m2
 • Faktor difúzního odporu μ                                    1,36
 • Součinitel difúzní vodivosti d                               0,519 (mg/(m.h.Pa))
 • Objemová hmotnost volně foukaná                     30 – 65 kg/m3 (dle vrstvy viz tabulka „správných objemových hmotností“)
 • Objemová hmotnost v šikminách                         45 – 65 kg/m3 (dle vrstvy viz tabulka „správných objemových hmotností“)
 • Objemová hmotnost ve svislých dutinách           minimálně 65 kg/m3

    * Předepsané objemové hmotnosti dle prostoru umístění izolace, viz tabulka objemových hmotností

 • Sesedavost při volném foukání na rovné neuzavřené ploše       sedá plánovaně průměrně 5 až 10%, max. 20%
 • Sesedavost při foukání do šikmin                                                  při správné aplikaci 0% - NESEDÁ
 • Sesedavost při foukání do svislých dutin                                      při správné aplikaci 0% - NESEDÁ
 • Obsah vlhkosti                                                        max. 5%
 • Navlhavost                                                              max. 20%
 • Korozivní účinky na kovy                                      nepůsobí korozívně
 • Působení mikroorganismů                                    žádné (díky ekologickým přídavkům obsaženým ve výrobku