Protipožární vlatnosti

05.05.2017 12:50

Protipožární ochrana

Protipožární ochrana je důležitou vlastností každého izolačního materiálu. Každý majitel domu by měl ve vlastním zájmu dobře zvážit protipožární vlastnosti materiálu, který se chystá použít. V otázce ohnivzdornosti mají skelná vlna a celulóza velmi rozdílné vlastnosti.

Skelná vlna

Skelná vlna je vyrobena z písku a dalších anorganických materiálů, které se při výrobě roztaví a rozvlákní se do skelných vláken. Skelná vlna je tedy přirozeně nehořlavá a tuto vlastnost si zachovává po celou dobu životnosti. Není tedy potřeba ji proti požáru jakkoli dodatečně chemicky upravovat. Skelná vlna bez povrchové úpravy je skupinami pro stavební předpisy uznávána jako přijatelná protipožární bariéra u zdí obytných dřevostaveb.E

Různé fólie na kašírované skelné vlně mohou být samy o sobě hořlavé. Výrobky s hořlavým povrchem by neměly být ponechány odkryté. Pokud jsou však správně nainstalovány a dostatečně chráněny předepsanou tepelnou bariérou, pak nepředstavují požární riziko.

Celulóza

Celulózová izolace je vyrobena z rozemletých nebo rozdrcených novin a je přirozeně hořlavá. Americká Komise pro bezpečnost spotřebního zboží (CPSC) ji dokonce reguluje jako výrobek s uznaným požárním rizikem.11

Aby se toto riziko snížilo, je celulózová izolace před aplikací ošetřena velkou dávkou chemických prostředků, tzv. zpomalovačů (retardantů) hoření. Tyto prostředky se ale mohou z izolace v průběhu času ztrácet.12 Testy, které byly provedeny úřadem California Bureau of Home Furnishings and Thermal Insulation ukázaly, že některé celulózové vzorky selhaly při standardních protipožárních testech už šest měsíců po instalaci.13 Při požáru izolace z celulózy navíc doutná a je také náchylná k opětovnému vznícení.14 Dokonce i správně ošetřené celulózové izolace se vznítí už při teplotě 450°F (cca 240°C); což je povrchová teplota 75 wattové žárovky.15

 

zdroj: Asociace výrobců minerální izolace z překladu originálu Comparing Fiber Glass and Cellulose Insulation
autor: organizace NAIMA – North American Insulation Manufacturers Association