Absorpce vodní páry

05.05.2017 12:42

Absorpce vodní páry

Obecně lze říci, že pokud izolace navlhne, zmenší se její tepelný odpor. Dva porovnávané materiály se co do schopnosti absorbovat vodní páru liší a to má také vliv na výslednou tepelnu ochranu.

Skelná vlna

V běžných podmínkách je každá izolace vystavena vlhkosti ze vzduchu. Skelná vlna sama o sobě nenavlhá a nezadržuje vodu, čímž předchází permanentní ztrátě tepelného odporu. Díky anorganickému původu je také přirozeně odolná proti požáru. Pokud skelná vlna nasákne ponořením, např. v důsledku povodní nebo jiných živelných pohrom, měl by být ohledně dalšího postupu konzultován její výrobce, který rozhodne, zda musí být vyměněna.

Celulóza

Celulózová izolace je vyrobena z rozdrcených novin a přidaných zpomalovačů (retardantů) hoření. Z toho vyplývají dvě důležité vlastnosti tohoto materiálu: a) pokud není takto ošetřen, je hořlavý, b) přirozeně absorbuje vlhkost ze vzduchu. To může znamenat, že celulóza může tím jak stárne ztrácet část přidaných retardantů. V případě povodně či jiné živelné pohromy by ani po případném vysušení neměla být znovu použita bez konzultace s výrobcem.

Studie provedené v Kanadě, Nové Anglii a Ohiu navíc ukazují, že pokud je celulózová izolace aplikována pomocí mokrého nástřiku, pak nedosahuje udávané hodnoty tepelného odporu, dokud plně nevyschne, což může trvat i dva měsíce. Takto aplikovaná izolace také musí v mnoha případech zůstat odkryta až do kompletního vysušení.

 

zdroj: Asociace výrobců minerální izolace z překladu originálu Comparing Fiber Glass and Cellulose Insulation
autor: organizace NAIMA – North American Insulation Manufacturers Association