Tlumení zvuku

05.05.2017 12:46

Akustická ochrana

Objemová hmotnost izolačního materiálu má obecně nulový nebo minimální vliv na třídu přenosu zvuku (STC, Sound Transmission Class). Hodnota STC je měřítkem efektivity dané stavební konstrukce budovy pro odstínění zvuku.

Naopak tloušťka izolace má na hodnotu STC významnější vliv než její objemová hmotnost. Ve srovnávacích testech u zdí typu 2x4 a 2x6 jak dřevěných tak kovových stěn s dobře vyplněnými dutinami byl zjištěn stejný nebo mírně lepší vlastnosti skelné vlny oproti celulóze.21

Skelná vlna

Izolace skelnou vlnou výrazně redukuje zvukový přenos přes stěny, stropy a podlahy. Prvních 2,5 cm izolace ze skelné vlny může u některých konstrukcí zvýšit hodnotu STC o 3 až 4 body. Každých dalších 2,5 cm izolace zvyšuje hodnotu STC o 1 až 2 body.

Celulóza

Celulózová izolace je rovněž považována za dobrou akustickou ochranu stěn a stropů před nežádoucím hlukem.

zdroj: Asociace výrobců minerální izolace z překladu originálu Comparing Fiber Glass and Cellulose Insulation
autor: organizace NAIMA – North American Insulation Manufacturers Association