Bezpečnost práce

05.05.2017 12:44

Bezpečnost práce

Kvůli bezpečnosti dělníků na stavbě, ale i veřejnosti jsou klíčové výsledky vědeckých výzkumů týkající se zdravotních rizik spojených s izolačními materiály.

Skelná vlna

Skelná vlna je v současné době nejdokonaleji otestovaným izolačním materiálem na trhu. Za více než 70 let existence tohoto průmyslového odvětví bylo nashromážděno obrovské množství důkazního materiálu z průmyslových, vládních i nezávislých vědeckých výzkumů, které prokázaly, že skelná vlna je zdravotně nezávadná, pokud jsou při aplikaci dodrženy pokyny výrobce.

Celulóza

Ve stavebním průmyslu stále přetrvávají otázky o zdravotních a bezpečnostních aspektech použití izolace z celulózy, protože v této oblasti bylo provedeno zatím velmi málo lékařských výzkumů. Opakované požadavky odborů a dodavatelských skupin na provedení těchto testů jsou doposud ignorovány. Je třeba provést kompletní toxikologické testy na prach z celulózové izolace, stejně jako na prach ze samotných čistých vláken. Vzhledem k tomu, že při alikaci tohoto materiálu dochází k delšímu kontaktu lidí s vlákny i prachem, jsou potřebné dlouhodobé testy k tomu, aby bezpečnost celulózové izolace byla plně poznána.

zdroj: Asociace výrobců minerální izolace z překladu originálu Comparing Fiber Glass and Cellulose Insulation
autor: organizace NAIMA – North American Insulation Manufacturers Association