Dotační programy v oblasti energetických úspor

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014 - 2020

05.05.2017 10:42
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014 - 2020 Zaměření programu - doprava v regionech, zkvalitnění veřejných služeb, veřejná správa. V souvislosti s tématem tohoto webu akcentujeme prioritní osu 2 a tematický cíl 4, tedy snižování energetické náročnosti ekonomiky. Specifický cíl 2.5 Snížení...
Celý článek

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

05.05.2017 10:41
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014-2020 Evropská komise schválila finální znění základního programového dokumentu Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 dne 26. 5. 2015. Díky Programu rozvoje venkova do českého zemědělství poputuje v příštích letech téměř 3,1 miliardy EUR (více než 84 miliard...
Celý článek

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 - 2020

05.05.2017 10:34
OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 - 2020 Proti minulému programovému období došlo ke snížení počtu podporovaných aktivit v rámci tzv. prioritních os. V období 2014–2020 můžete získat podporu z OPŽP v některé z následujících oblastí: 1.zlepšování kvality vod a snižování rizika...
Celý článek

PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014-2020

05.05.2017 10:29
OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014-2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byl schválen Evropskou komisí dne 29. 4. 2015. Je zaměřen na rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, rozvoj podnikání a konkurence schopnosti malých a středních podniků,...
Celý článek