TP - Skelná vata

01.01.2017 11:24

Technické parametry

 • Součinitel tepelné vodivosti                                0,045 W.m-1.K-1
 • Součinitel tepelné vodivosti dle obj. hmotnosti rozmezí 0,036 – 0,041 W.m-1.K-1
 • Klasifikace reakce na oheň                                   třída A1 (nejvyšší stupeň požární bezpečnosti)
 • Hoření postupujícím žhnutím                                NPD
 • Faktor difúzního odporu μ                                    1
 • Odpor proti proudění vzduchu                             NPD
 • Prostupnost vodní páry                                         MU1
 • Krátkodobá nasákavost                                         WS
 • Objemové hmotnosti*
      volně foukaná
                          50 – 80 kg/m3
      v šikminách                             80 – 100 kg/m3
      ve svislých dutinách             80 – 100 kg/m3
 • Sesedavost při volném foukání na rovné neuzavřené ploše       třída S2
 • Sesedavost při foukání do šikmin                                                  S1
 • Sesedavost při foukání do svislých dutin                                      S
   

               * Předepsané objemové hmotnosti dle prostoru umístění izolace  viz tabulka