Celulózové vlákno

O materiálu

 Materiál, který díky svým hydroskopickým vlastnostem (opětovně přímat a odevzdávat vhlkost) dokáže vyrovnávat vhkost nejen v konstrukci dřevostaveb, ale i jejich interiéru. Významně ovlivňuje tvarovou stálost dřevěných dílců (bobtnání či sesychání)

Výroba

Vytříděný novinový papír určený k reciklaci se mechanicky a magneticky zbaví nečistot. Rozdrtí se v tzv. rozvlákňovací turbíně, která vytvoří buničinu. Do vzniklé buničiny jsou následně přidány složky kyseliny borité, boraxu a síranu hořečnatého. Tím materiál získá označení nehořlavý. Vedlejším efektem je částečná ochrana proti hmyzu, plísním nebo napadení škůdci. Po prosycení buničiny látkami zabraňujícími hoření nastává fáze odstranění prachových částic. Před samotnou expedicí se provádí několik testů – s ohledem na požární odolnost, obsah vlhkosti či sléhavost materiálu.

Použití

Celulózu lze bez obav použít do prostorů, do kterých je zamezen přístup nadměrné vlhkosti. A rozhodně ji doporučujeme do dřevostaveb, v kterých je již dávno používána a to zejména v Kanadě..

Specifické vlastnosti