Použití reciklovaných materiálů

05.05.2017 12:46

Použití recyklovaných materiálů

Recyklaci a recyklovaným výrobkům se při stále sílící potřebě ochrany životního prostředí v poslední době věnuje čím dál větší pozornost. Jak výrobci skelné vlny, tak výrobci celulózové izolace používají při výrobě svých produktů značné množství recyklovaných materiálů.

Skelná vlna

V letech 1992 až 2008 recykloval průmysl vyrábějící skelnou vlnu více než 8 milionů tun skla, čímž ušetřil desítky tisíc metrů krychlových odpadů na skládkách. U mnoha výrobců skelné vlny tvoří recyklovaný materiál přes 40% obsahu jejich výrobků. V současné době je průměrné zastoupení recyklovaného materiálu v těchto produktech 30%.F Výrobci nadále hledají způsoby, jak toto procento navýšit při zachování stávajících vlastností svých výrobků.

Celulóza

Izolace celulózou je většinou vyrobena z cca 80% recyklovaných novin. Zbylých 20% tvoří zpomalovače hoření. K zateplení běžného domu ve stejné úrovni je třeba třikrát většího množství celulózy než skelné vlny (v kg). Na průměrný obytný dům, který má plochu půdy 110 m2 a je zateplen celulózou na hodnotu R=38 (U=0,15) tak připadne asi 140 kg těchto chemických látek zpomalujících hoření.

zdroj: Asociace výrobců minerální izolace z překladu originálu Comparing Fiber Glass and Cellulose Insulation
autor: organizace NAIMA – North American Insulation Manufacturers Association