Průnik vzduchu

05.05.2017 12:47

Pronikání vzduchu

Vzduch může pronikat zdí směrem do domu a z domu vlivem povětrnostních podmínek, změn teploty nebo jako výsledek činnosti zařízení, která v domě ohřívají nebo naopak ochlazují vzduch. Pokud jsou všechny dutiny domu dobře utěsněny sádrokartonem, obklady a ucpávkami, proniká zdí minimum vzduchu bez ohledu na druh použité izolace. Otvory pro kabeláž, vypínače světel a elektrické zásuvky mohou být utěsněny pěnou, těsněním nebo pěnovými těsnícími kroužky. Možným řešením případného průniku vzduchu prasklinami a spoji je také použití nejrůznějších typů parozábran. Existují spory o tom, který typ izolace nejlépe zabrání průniku vzduchu přes zdi domu. Nicméně výzkumy ukazují, že průnik vzduchu můžeme ovlivnit spíše volbou těsnícího tmelu než samotného typu izolace v dutinách. Studie z roku 1997 provedená asociací National Association of Home Builders pro program Energy Star Homes americké agentury Environmental Protection Agency18 nenašla žádný vztah mezi typem použité izolace a množstvím proniklého vzduchu. Studie ukázala, že průnik vzduchu je ovlivněn výběrem utěsňovacích prostředků mnohem více, než typem zateplovacího materiálu. Tyto závěry byly potvrzeny studií Penn State University z roku 199719, a dalším výzkumem provedeným ve stavební firmě v St. Louis v Missouri v roce 199620.

Skelná vlna

Průnik vzduchu lze ovlivnit výběrem těsnících technologií a výběr druhu izolace na něj má minimální vliv (viz též odkazy výše). Účelem izolace je poskytnout tepelnou ochranu.

Celulóza

Tvrzení, že izolace celulózou aplikované mokrým nástřikem eliminuje průnik vzduchu vyvrací výzkum, který prokázal, že druh izolace (ať už skelná vlna nebo celulóza), kterou je vyplněna dutina, nemá na průnik vzduchu žádný, nebo jen minimální vliv18 19 20.

zdroj: Asociace výrobců minerální izolace z překladu originálu Comparing Fiber Glass and Cellulose Insulation
autor: organizace NAIMA – North American Insulation Manufacturers Association