Archiv článků

Bezpečnost práce

05.05.2017 12:44
Bezpečnost práce Kvůli bezpečnosti dělníků na stavbě, ale i veřejnosti jsou klíčové výsledky vědeckých výzkumů týkající se zdravotních rizik spojených s izolačními materiály. Skelná vlna Skelná vlna je v současné době nejdokonaleji otestovaným izolačním materiálem na trhu. Za více než 70 let...
Celý článek

Absorpce vodní páry

05.05.2017 12:42
Absorpce vodní páry Obecně lze říci, že pokud izolace navlhne, zmenší se její tepelný odpor. Dva porovnávané materiály se co do schopnosti absorbovat vodní páru liší a to má také vliv na výslednou tepelnu ochranu. Skelná vlna V běžných podmínkách je každá izolace vystavena vlhkosti ze vzduchu....
Celý článek

TP - Kamenná vata

05.05.2017 12:26
Technické parametry Součinitel tepelné vodivosti                                0,036 W.m-1.K-1 Součinitel tepelné vodivosti dle obj. hmotnosti rozmezí 0,036 – 0,041 W.m-1.K-1 Klasifikace reakce...
Celý článek

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014 - 2020

05.05.2017 10:42
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014 - 2020 Zaměření programu - doprava v regionech, zkvalitnění veřejných služeb, veřejná správa. V souvislosti s tématem tohoto webu akcentujeme prioritní osu 2 a tematický cíl 4, tedy snižování energetické náročnosti ekonomiky. Specifický cíl 2.5 Snížení...
Celý článek

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

05.05.2017 10:41
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014-2020 Evropská komise schválila finální znění základního programového dokumentu Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 dne 26. 5. 2015. Díky Programu rozvoje venkova do českého zemědělství poputuje v příštích letech téměř 3,1 miliardy EUR (více než 84 miliard...
Celý článek

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 - 2020

05.05.2017 10:34
OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 - 2020 Proti minulému programovému období došlo ke snížení počtu podporovaných aktivit v rámci tzv. prioritních os. V období 2014–2020 můžete získat podporu z OPŽP v některé z následujících oblastí: 1.zlepšování kvality vod a snižování rizika...
Celý článek

PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014-2020

05.05.2017 10:29
OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014-2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byl schválen Evropskou komisí dne 29. 4. 2015. Je zaměřen na rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, rozvoj podnikání a konkurence schopnosti malých a středních podniků,...
Celý článek

TP - Skelná vata

01.01.2017 11:24
Technické parametry Součinitel tepelné vodivosti                                0,045 W.m-1.K-1 Součinitel tepelné vodivosti dle obj. hmotnosti rozmezí 0,036 – 0,041 W.m-1.K-1 Klasifikace reakce...
Celý článek

Statistika programu Nová zelená úsporám

15.11.2015 13:50
Statistika programu Nová zelená úsporám Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR k 31. říjnu 2015 ukončily příjem žádostí o dotace na energeticky úsporné rekonstrukce bytových domů na území hlavního města Prahy. Žadatelé o příspěvek měli v letošní výzvě k dispozici...
Celý článek

Představení programu Nová zelená úsporám

01.04.2015 09:16
Představení programu Nová zelená úsporám oficiálně vyhlášen: 1. 4. 2015 Ministr životního prostředí Richard Brabec dnes představil hlavní změny v programu Nová zelená úsporám pro rok 2015. Od 1. 4. 2015 spouští MŽP a SFŽP výzvy pro rodinné domy v celé ČR a pro pražské bytové domy. Žádosti začne...
Celý článek
Záznamy: 11 - 20 ze 24
<< 1 | 2 | 3 >>