PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014-2020

05.05.2017 10:29

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014-2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byl schválen Evropskou komisí dne 29. 4. 2015. Je zaměřen na rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, rozvoj podnikání a konkurence schopnosti malých a středních podniků, energetické úspory a rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií.
Z hlediska úspor energie nás zajímá především prioritní osa 3 a tematický cíl 4.

Tematické cíle
1. Investice do výzkumu, vývoje a inovací pro praxi (PO1)
2. Rozvoj využívání informačních a komunikačních technologií (PO4)
3. Podpora malých a středních podniků (PO2)
4. Snižování energetické náročnosti ekonomiky (PO3)
7. Modernizace dopravní infrastruktury a ekologická doprava (PO3)


Podporované oblasti
Prioritní osa 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
Prioritní osa 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem
Prioritní osa 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
Prioritní osa 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií
Prioritní osa 5: Technická pomoc

Více se dozvíte na stránkách informačního portálu ministerstva průmyslu a obchodu -  ZDE

Zdroj: https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/61162