INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014 - 2020

05.05.2017 10:42

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014 - 2020

Zaměření programu - doprava v regionech, zkvalitnění veřejných služeb, veřejná správa.

V souvislosti s tématem tohoto webu akcentujeme prioritní osu 2 a tematický cíl 4, tedy snižování energetické náročnosti ekonomiky. Specifický cíl 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení.

Více se dozvíte na stránkách informačního portálu ministerstva průmyslu a obchodu -  ZD E 

Zdroj: https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/61157