Polystyren

O materiálu

První zmínka o polystyrenu je spojena se jménem Eduardem Simonem, berlínským lékárníkem. Polystyren je netečným materiálem k vlhkosti s velmi nízkou hmotností (pouze okolo 18kg/m3). Odolává většině kyselin a zásad, ale při vyšších teplotách (nad 70°C) se jeho tvar mění a tepelně izolační vlastnosti se zhoršují, navíc neodolává organickým rozpouštědlům (benzínu, aldehydům a ketonům) a pod vlivem UV záření dochází k degradování. Jako jediný z izolačních materiálů je v stále sypkému složení.

Výroba

Až v polovině 20. tého století bylo objeveno, že zahříváním styrolu začíná polymerace, která končí zrozením makromolekuly. Tak byla tato látka pojmenována polystyren a tak jak ji nazýváme i dnes.

Použití

Jeho schoplnost "téct jako voda" z něho dělá jediný materiál, který je schopný vyplnit i těžkopřístupné prostory, kde by u použití vat, nebo celulózy vznikalo ryziko tepelných mostů z nedokonalého zaplnění prostoru izolantem (probité prostory hřebíky, malé nebo úzké štěrbyny).
Použití polystyrenu ve foukané formě není vhodné do míst, kde hrozí že spodní část dutiny není uzavřená. V tomto případě by docházelo k tomu že by tam mohl izolant unikat do míst kde to není žádoucí.

Specifické vlastnosti