Statistika programu Nová zelená úsporám

15.11.2015 13:50

Statistika programu Nová zelená úsporám

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR k 31. říjnu 2015 ukončily příjem žádostí o dotace na energeticky úsporné rekonstrukce bytových domů na území hlavního města Prahy. Žadatelé o příspěvek měli v letošní výzvě k dispozici celkem 500 milionů korun a podali 260 žádostí za 158 013 844 korun. Zájemci o dotace na renovaci bytových domů v Praze z programu Nová zelená úsporám mohli své žádosti podávat od 15. května až do 31. října. Během této doby bylo v systému založeno (rozpracováno) celkem 1003 žádostí, z toho reálně podáno bylo nakonec 260 žádostí s požadovanou dotací lehce přes 158 milionů korun.

Žadatelé mohou od letošního 22. října podávat žádosti o dotace na energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů a výstavbu nových domů v pasivním standardu. Tato výzva je kontinuální a potrvá až do konce programu, tedy do roku 2021. Během této doby program přerozdělí zhruba 27 miliard korun získaných z prodeje emisních povolenek. Státní fond životního prostředí ČR v současné době registruje v systému 1916 rozpracovaných žádostí, z toho již odeslaných žádostí ke zpracování Fondem je 450 s požadavkem o dotaci v hodnotě přes 107 milionů korun.

Stejně jako v minulých výzvách programu Nové zelené úsporám je možné zažádat o dotaci před dokončením realizace podporovaných opatření, ale i v jejich průběhu nebo až po dokončení. Perfektně zpracované žádosti podané na již realizované projekty jsou propláceny do 9 týdnů od jejich podání. K žádosti o dotaci musí zájemce také přiložit projektovou dokumentaci navrhovaných opatření a energetické hodnocení.

> Zdroj: www.mzp.cz